Oriental Pearl (HOANG NGOC) Resort & Spa
152 Nguyen Dinh Chieu, Ham Tien-Mui Ne, Phan Thiet
Tel: (+84 252) 3847858 - Fax: (+84 252)3847549
Email: info@hoangngoc-resort.com

Sales Office in Ho Chi Minh City
29 Le Anh Xuan - District 1, HCMC
Tel: (+84 28) 3822 2701 - 3822 2706 - 3822 5755
Fax: (+84 28) 3822 1272
Email: sales@hoangngoc-resort.com

Contact Us


Click here to view big map

Oriental Pearl (HOANG NGOC) Resort & Spa
152 Nguyen Dinh Chieu, Ham Tien-Mui Ne, Phan Thiet, Binh Thuan, Viet Nam
Tel: (+84 252) 3847858 - Fax: (+84 252) 3847549
Email: info@hoangngoc-resort.com

Sales Office in Ho Chi Minh City
29 Le Anh Xuan, Ben Thanh Wards, District 1, HCMC
Tel: (+84 28) 3822 2701 - 3822 2706 - 3822 5755
Fax: (+84 28) 3822 1272
Email: sales@hoangngoc-resort.com

Trang chủ | Dịch vụ | Khuyến mãi | Nhà hàng | Giá phòng | Thư viện hình | Liên hệ
Bản quyền thuộc về © 2011 Hoàng Ngọc Resort. Tất cả mọi thông tin