2

Phòng

Hoàng Ngọc Resort - Thiên đường của miền nhiệt đới. Được xây dựng trong khuôn viên 2 hecta dọc theo bờ biển xinh đẹp với quy mô hơn 150 phòng.
 • Diện tích
  30 m2
 • Số người
  2 Người
 • Giường ngủ
  Giường Đơn/Đôi
 • Diện tích
  30 m2
 • Số người
  2 Người
 • Giường ngủ
  Giường Đơn/Đôi
 • Diện tích
  30 m2
 • Số người
  2 Người
 • Giường ngủ
  Giường Đơn/Đôi
 • Diện tích
  32 m2
 • Số người
  2 Người
 • Giường ngủ
  Giường Đôi
 • Diện tích
  40 m2
 • Số người
  2 Người
 • Giường ngủ
  Giường Đơn/Đôi
 • Diện tích
  40 m2
 • Số người
  2 Người
 • Giường ngủ
  Giường Đôi
 • Diện tích
  60 m2
 • Số người
  2 người
 • Giường ngủ
  Giường Đôi
 • Diện tích
  98 m2
 • Số người
  4 người
 • Giường ngủ
  Giường Đôi
 • Diện tích
  60 m2
 • Số người
  2
 • Giường ngủ
  Giường Đơn/Đôi